Deze bijeenkomsten zijn zo ingericht dat zij alle ruimte geven voor reflectie, feedback en samen leren met collega’s.

Werkbegeleiding
Iedere jeugdprofessional is verbonden aan een werkbegeleider. De werkbegeleider voert minimaal 1x per 6 weken (of vaker indien dat gewenst is) individuele begeleidingsgesprekken met de jeugdprofessional. Hier gaat het over het hoe, het werkproces van de jeugdprofessional binnen zijn dagelijkse werkomgeving staat hier centraal.

Casuïstiek
Casuïstiek wordt lokaal binnen de gemeente ingericht en wordt door SPRING methodisch ondersteund door de casuïstiek gesprekskaart. Hier gaat het over het wat, wat kan de jeugdprofessional inzetten binnen gezinnen waar hij mee werkt.

Intervisie
Reflecteren is belangrijk binnen het vak van jeugdprofessional. Binnen intervisie gaat het over het wie, over de jeugdprofessional zelf als belangrijkste instrument. SPRING biedt verschillende reflectiemogelijkheden. De jeugdprofessional kan per jaar, afgestemd op de behoefte, uit diverse methoden kiezen, welke ondersteund worden door SPRING in de vorm van deskundige begeleiding en organisatie. Naast de verschillende intervisie mogelijkheden, reflecteert de jeugdprofessional ook tijdens Moreel beraadbijeenkomsten. Hierin staan beroepsethische dilemma’s centraal, en wordt samen met collega’s onderzocht welke handelingsmogelijkheden er zijn om tot een weloverwogen besluit te komen.

elm-content-2
elm-content-3
elm-content-4

Werkbegeleiding, casuïstiek, intervisie, en de basistrainingen die voor iedere jeugdprofessional worden georganiseerd versterken elkaar en vormen samen een gedegen basis van waaruit de jeugdprofessional zich ontwikkelt in zijn werk.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken