Onze basistrainingen

De startende jeugdprofessional volgt vervolgens onderstaande basistrainingen binnen het eerste 1,5 jaar dat hij in dienst is van SPRING. Deze trainingen vullen elkaar aan en zorgen voor
een solide basis van waaruit gewerkt de jeugdprofessional het ambulante werk vorm geeft.

Oplossingsgericht werken, Signalen van Welzijn & Veiligheid
Deze basistraining legt een gedegen basis voor de jeugdprofessional bij het in kaart brengen van het welzijnsniveau van het gezin en de mate van veiligheid die aanwezig is binnen het gezin. Hij leert een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en van hieruit te handelen. De jeugdprofessional kan vanuit oplossingsgerichte gesprekstechnieken werken aan gedragsverandering en gebruikt hiervoor verschillende tools, zoals het drie-kolommenmodel en een veiligheidsplan. Op deze manier geeft hij het hulpverleningstraject op een effectieve manier vorm, en sluit hij aan bij het gezin.

Systeemgericht denken en werken
Tijdens deze basistraining leert de jeugdprofessional problemen en mogelijkheden vanuit de context te begrijpen en ineffectieve patronen te herkennen. Door de inzet van verschillende technieken zoals bijvoorbeeld herstructureren, het stellen van circulaire vragen, maar ook het maken van een gezinstaxatie, genogram of sociogram leert hij het verschil te maken voor zijn cliënt (systeem).

Beroepsethiek, beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen
De beroepscode is een belangrijke pijler onder het vak van jeugdprofessional. Samen met de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming vormt de code een meetlat waarlangs dilemma’s in het dagelijks werk kunnen worden gelegd of waar gedrag aan kan worden getoetst (tuchtrecht). Vanuit zijn professionele beroepsstandaard leert de jeugdprofessional op een methodische manier omgaan met lastige dilemma’s in het werk en zijn professionele keuzes te verantwoorden.

Na afronding van de basistrainingen is een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar. In samenspraak met je leidinggevende geef je verder vorm aan jouw ontwikkeling.

elm-content-2
elm-content-3
elm-content-4
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken