SPRING is altijd op zoek naar vernieuwing en groei en wil haar dienstverlening uitbreiden. SPRING bestaat momenteel uit een drietal labels, SPRING Jeugdprofessionals, SPRING Jeugdhulp & SPRING Leerhuis. Alle drie de labels haken in op de behoefte van gemeenten om professionele dienstverlening te kunnen bieden met een grote mate van flexibiliteit die kostendekkend is.

SPRING Jeugdprofessionals neemt een centrale positie in het organiseren van goede jeugdhulp en deskundigheidsbevordering van professionals in het jeugdveld. Ze realiseert dit door kennis en gekwalificeerde SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in te zetten in het domein Jeugdzorg/hulp bij gemeenten.
SPRING Jeugdhulp biedt ondersteuning aan ouders, gezinnen en kinderen. Samen zijn wij gedreven om de juiste specialistische ambulante zorg te bieden. Vanuit kennis en deskundigheid met complexe (veiligheids) casuïstiek bouwen we samen verder aan het vak van jeugdprofessional.

De professionals van SPRING staan op kwalitatief hoog niveau door de continue deskundigheidsbevordering, middels het SPRING Leerhuis.

Als jeugdprofessional van SPRING weet je het verschil te maken en werk je altijd integraal, vanuit het belang van het kind volgens het principe ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. In ons werk gaan we uit van:
– Eigen kracht eerst
– Regie bij het gezin
– Geen kind buitenspel
– Loslaten zonder de verbinding te verliezen

Dit vraagt om continue ontwikkeling van de jeugdprofessional en zijn vak.

Het vak van jeugdprofessional is vaak complex; het beslaat zowel preventie- als ambulante hulpverlening én toeleiding en regievoering. De jeugdprofessional is en blijft deskundig op al deze gebieden en voldoet aan de professionele standaard van zijn vak. De beroepscode en de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn leidend voor de uitvoering van- en de ontwikkeling binnen het vak. Het SPRING Leerhuis organiseert Leren & Ontwikkelen vanuit de professionele standaard, de wens van de gemeenten en de dagelijkse praktijk van de jeugdprofessional. De jeugdprofessionals van SPRING leren vooral door te doen en te reflecteren op hun professionele handelen, maar ook door trainingen, werkbegeleiding en intervisie. De verschillende onderdelen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Daarbij zorgt het SPRING Leerhuis ervoor dat de leeractiviteiten aan de eisen van het SKJ voldoen en opgevoerd kunnen worden voor herregistratie.

 

elm-content-2
elm-content-3
elm-content-4
elm-content-5
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken