Onze visie op leren

Het grootste deel van het leerproces vindt plaats op de werkplek, binnen de gemeenten en vanuit het eigenaarschap voor het eigen leerproces van de jeugdprofessionals. Dit betekent dat
deskundigheidsbevordering meer moet bieden dan alleen de traditionele vormen van scholing, zoals het volgen van een training.

Binnen SPRING werken we volgens het 70:20:10 leerprincipe;
• We organiseren bewust leren tijdens het werk door werkleerkaarten / vakgroepen / SPRING dagen etc. (70)
• Intervisie, coaching en meekijken met een collega geeft je de mogelijkheid samen te leren (20)
• Trainingen, workshops, e-learning modules etc. (10) geven de inhoudelijke verdieping die vervolgens weer in de 70 en de 20 terug kunnen komen.

Om vorm te geven aan het 70:20:10 leerprincipe integreert SPRING leren zoveel mogelijk met werken. We ontwikkelen modules waarin training, oefening en reflectie volgens een bepaalde structuur worden aangeboden en stimuleren bewust leren tijdens het werk. Dit doen we o.a. door de inzet van werkleerkaarten.

Door de inzet van het Leerplatform ondersteunen we dit leerproces ook digitaal en monitort de jeugdprofessional zijn eigen ontwikkeling.

elm-content-2
elm-content-3
elm-content-4
elm-content-5
elm-image-5
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken